O NÁS

Naša spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. je obchodno-stavebná spoločnosť. Na slovenskom trhu pôsobíme viac ako 17 rokov. Zastupujeme významných výrobcov z Európy, Ázie, ale aj Ameriky, ktorých výrobky spĺňajú náročné európske normy kvality.
Od roku 2005 má naša spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2001, ktorý zahŕňa celý proces od výberu ponúkaných výrobkov až po komplexné riešenie a trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov na profesionálnej úrovni.
Nezameniteľnosť názvu a výrobkov EXIMA, spol. s r.o. potvrdzuje nielen množstvo realizácií jej produktov na slovenskom trhu, ale aj osvedčenie o zápise ochrannej známky EXIMA na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. viac