SK   EN
ornament
Naša spoločnosť EXIMA vznikla v roku 1991 a počas svojej existencie sa postupne pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  
Spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. ponúka kompletnú a diferencovanú škálu výrobkov s vysokými estetickými a funkčnými vlastnosťami v rôznych kombináciách farieb, vyhotovení, rozmerov a dizajnov v snahe ponúknuť zákazníkom "kompletný projekt". 
 
V sortimente ponúkaných výrobkov nájdete najmä stavebné materiály, nábytok, sanitárnu techniku, ale i doplnkový sortiment ako sú dvere, zábradlia či dekoračné predmety.
 
Filozofia spoločnosti EXIMA je založená vždy na ponuke technicky pokrokových výrobkov s vysokou úrovňou kvality, a preto spoločnosť EXIMA významných výrobcov z Európy, Ázie ale aj Ameriky, ktorých výrobky spĺňajú náročné európske normy kvality potvrdené certifikátmi európskych i slovenských skúšobných ústavov.
 
Od roku 2005 má naša spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2001, ktorý zahŕňa celý proces od výberu ponúkaných výrobkov až po komplexné riešenie a trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov na profesionálnej úrovni, ale i rast kultúry v spoločnosti, ekonomickú prosperitu a z nej vyplývajúci sociálny prístup k zamestnancom spoločnosti.
 
Nezameniteľnosť názvu a výrobkov EXIMA, spol. s r.o.potvrdzuje nielen množstvo realizácií jej produktov na slovenskom trhu, ale aj osvedčenie o zápise ochrannej známky EXIMA na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
 
 
 
 
 
ornament

Obklady a dlažby

Sanita

Nábytok

All reserved 2016 exima.sk
Hore