EXIMA, spol. s r.o.

Lazovná 52, 97401 Banská Bystrica
tel:
Obchodný úsek: +421-48-414 56 41, 414 35 79, 415 10 47
Sekretariát: +421-48-415 20 40
fax: +421-48-414 39 26, 415 20 43
email: eximaobchod@slovanet.sk, exima@slovanet.sk
web: www.exima.sk
 
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S
IČO: 316 22 666